လူတိုင္း လူတိုင္း လွပေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိႀကပါေစ

My photo
ကမၻာေပၚမွာရွိေသာ လူတိုင္းလူတိုင္း မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ထားနိုင္ၾကပါေစ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိၾကပါေစ

Monday, May 6, 2019

ေႏြေႏြခံတြင္းမို႕ ေနမင္းက ပူ
ေလညွင္းက ဆူ ။

ခ်ိဳးငွက္က ထေနာင္းပင္ေပၚက ကူ
ဆက္ရက္က လက္ပံပင္ေပၚက ခ်ြဲ  ။

လြမ္းတတ္တဲ႔ ဒီအသဲ
မကြဲဘယ္ခါ ရွိပါ့မလဲ ။


( လူကေလး )
( 7.5.2019 )

No comments:

Post a Comment