လူတိုင္း လူတိုင္း လွပေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိႀကပါေစ

My photo
ကမၻာေပၚမွာရွိေသာ လူတိုင္းလူတိုင္း မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ထားနိုင္ၾကပါေစ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိၾကပါေစ

Saturday, September 22, 2018

ပန္းခ်ယ္ရီ

ခ်ယ္ရီတစ္ပြင့္
စြင့္စြင့္ရယ္ပ်ိဳ
ေႏြခ်ိဳဥၾသ
လြမ္းသံေႏွာေတာ့
ရင္ေမာလိႈက္ဖို
လုလင္ပ်ိဳ

               လူကေလး

No comments:

Post a Comment