လူတိုင္း လူတိုင္း လွပေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိႀကပါေစ

My photo
ကမၻာေပၚမွာရွိေသာ လူတိုင္းလူတိုင္း မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ထားနိုင္ၾကပါေစ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိၾကပါေစ

Sunday, August 26, 2018

တစ္လျပည့္အလြမ္း


ေန႔ လ ရက္ ေဟာင္း
ျပန္ေျပာင္းေတြးရင္း
ေဆြးျမည့္အသဲ
ေႀကကြဲခဲ႔တာ
တစ္လသို႕ပင္ျပည့္ခဲ႔ျပီ ။

တစ္ရက္ကယ္မွ်
ေမ့မရခဲ႕
ႏြမ္းလ်သဲညွာ
ရင္လႊာျငိဳးေျခာက္
ေသာကေရာက္တာ
တစ္လသို႕ပင္ျပည့္ခဲ႔ျပီ ။

မိုးလယ္အိပ္မက္
ေအးစက္စက္နဲ႔
ညငွက္ဆိုးသံ
အားမာန္ျပဳရင္း
ေခ်ြရန္ေန႔ရက္
ညဆက္ခဲ႔တာ
တစ္လသို႔ပင္ျပည့္ခဲ႔ျပီ ။

မုိးစက္မႈန္ႀကား
လြမ္းအားရယ္ပို
ငိုယိုရိႈက္ေမာ
လြမ္းျမစ္ေႀကာမွာ
စီးေမ်ာခဲ့တာ
တစ္လသို႔ပင္ျပည့္ခဲ႔ျပီ ။


                                လူကေလး
                             27.8.2018

No comments:

Post a Comment